Báo giá mục: HP - Compaq Ngày: 2/25/2020 6:17:23 AM
STT Tên sản phẩm Đơn giá(vnđ) Bảo hành
1 HP ProLiant BL2x220c G5 244.983.000 36 tháng
2 HP ProLiant BL460c 76.122.000 36 tháng
3 HP ProLiant BL480c 132.460.000 36 tháng
4 HP ProLiant BL495c G5 78.410.000 36 tháng
5 HP ProLiant BL680c G5 312.471.000 36 tháng
6 HP ProLiant BL680c G5 221.978.099 36 tháng
7 HP ProLiant BL680c G5 301.098.000 36 tháng
8 HP ProLiant BL685c G5 250.150.490 36 tháng
9 HP ProLiant BL680c G5 248.200.000 36 tháng
10 HP ProLiant ML350 G6 101.470.000 36 tháng
11 HP ProLiant DL360 G5 Performance 142.473.000 36 tháng
12 HP ProLiant DL365 G5 Performance 102.471.000 36 tháng
13 HP ProLiant DL380 G5 High Performance 142.790.000 36 tháng
14 HP ProLiant DL580 G5 High Performance 481.260.000 36 tháng
15 HP ProLiant DL585 G5 High Performance 376.118.000 36 tháng
16 HP ProLiant DL785 G5 745.217.000 36 tháng
17 HP ProLiant DL380 G6 62.478.000 36 tháng
18 HP ProLiant DL380 G5 High Performance 139.999.000 36 tháng
http://topcarevn.com