Báo giá mục: Màn hình máy tính Ngày: 2/25/2020 6:56:45 AM
STT Tên sản phẩm Đơn giá(vnđ) Bảo hành
1 ACER 23"-T230H 7.999.000 36 tháng
2 SAMSUNG 18.5"-E1920NX 2.421.000 36 tháng
3 LG 21.5" -E2250T (LED) 4.625.000 24 tháng
4 LG 20" -E2050T (LED) 4.942.000 24 tháng
5 LG 18.5"-E1940S (LED) 3.111.000 24 tháng
6 HP 19" LE1911 3.111.000 36 tháng
7 SAMSUNG 20"-TFT B2030 2.873.000 36 tháng
8 VIEWSONIC 21.5"- VX2260wm 4.699.000 36 tháng
9 SAMSUNG 17"-E1720NRX 2.439.000 36 tháng
10 SAMSUNG 21.5"-E2220X 3.745.000 36 tháng
11 BENQ 17"- G702AD 2.213.000 36 tháng
12 ASUS 18.5"- VH192D 2.312.000 36 tháng
13 BENQ 18.5" V920 3.149.000 36 tháng
14 ACER 18.5" G195HQ 2.429.000 36 tháng
15 DELL 17" S1709W 2.241.000 36 tháng
http://topcarevn.com