Báo giá mục: Thiết bị khác Ngày: 2/25/2020 6:44:03 AM
STT Tên sản phẩm Đơn giá(vnđ) Bảo hành
1 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKXIM S5000 4.800.000 12 tháng
2 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKXIM S 7200 6.350.000 12 tháng
3 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ MAKXIM S 6000B 6.500.000 12 tháng
4 Quạt điều hòa không khí Rapido RAC168-D 4.990.000 12 tháng
5 Quạt điều hòa không khí Rapido RAC260-D 6.700.000 12 tháng
6 Quạt làm mát YK-JX6 ( điều khiển điện tử) 4.300.000 12 tháng
7 Quạt làm mát YK-JX6 ( điều khiển cơ ) 4.000.000 12 tháng
8 Máy làm mát không khí Mitsuta GY-50 4.500.000 12 tháng
9 Máy làm mát không khí Mitsuta DR-45 4.000.000 12 tháng
10 Máy làm mát không khí Mitsuta LC-35H 3.300.000 12 tháng
11 Máy làm mát FUJIKA D300 4.600.000 6 tháng
12 Máy làm mát FUJIKA D350 4.800.000 6 tháng
13 Máy làm mát Fujika 2000 2.000.000 6 tháng
14 Máy làm mát 2 chiều nóng lạnh Fujika 2500 2.700.000 6 tháng
15 Máy làm mát không khí Sumika D50 7.700.000 24 tháng
16 Máy làm mát không khí Sumika D35 7.400.000 24 tháng
17 Máy làm mát không khí Sumika D30 5.270.000 24 tháng
18 Quạt làm mát không khí Sumika D060 3.300.000 24 tháng
19 Máy làm mát không khí Sumika D40A 5.140.000 24 tháng
20 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D55A 6.500.000 12 tháng
21 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D45 5.500.000 12 tháng
22 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D60 6.500.000 12 tháng
23 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA HP50 6.000.000 12 tháng
24 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D45A 5.800.000 12 tháng
25 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA YF46 6.500.000 12 tháng
26 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA SM 60A 7.500.000 12 tháng
27 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA DR26 6.100.000 12 tháng
28 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA SM 1500 3.900.000 12 tháng
29 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D20 5.500.000 12 tháng
30 Máy làm mát FUJIKA D450 5.500.000 12 tháng
31 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA HP45 6.150.000 12 tháng
32 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA HP-70 12.300.000 12 tháng
33 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA HP-90 11.500.000 12 tháng
34 Máy làm mát Kimura Onaga 5.880.000 12 tháng
35 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ SUMIKA D40A 4.800.000 12 tháng
36 Kim từ điển GD-335V 3.350.000 24 tháng
37 SANTAK ONLINE 1 PHA C6K 53.700.000 36 tháng
38 SANTAK TRUE ONLINE C2KE 16.370.000 36 tháng
39 SANTAK ONLINE C1K 8.110.000 36 tháng
40 SANTAK ONLINE C2K 17.910.000 36 tháng
41 UPS EPC ONLINE 1KVA –MODEL C1KR 0 36 tháng
42 UPS EPC ONLINE 1KVA –MODEL C1KR 0 36 tháng
43 UPS EPC C3KVA ONLINE 0 36 tháng
44 UPS EPC 6KVA ON-LINE 0 36 tháng
45 UPS EPC 6KVA Model: C6KS 0 36 tháng
46 UPS EPC 3KVA ONLINE Model: C3KS 0 36 tháng
47 UPS EPC 2KVA ONLINE Model: C2KS 0 36 tháng
48 UPS EPC 2KVA ONLINE 0 36 tháng
49 UPS EPC 1KVA ONLINE 0 36 tháng
50 UPS EPC 10KVA ONLINE 0 36 tháng
51 Bộ lưu điện EPC Pro 6000va 0 36 tháng
52 Máy làm mát FUJIKA D700 8.900.000 12 tháng
53 Máy làm mát FUJIKA D500 6.800.000 12 tháng
54 Máy làm mát Chika CK065 8.950.000 12 tháng
55 MÁY LÀM MÁT CHIKA CK050S 7.250.000 12 tháng
56 MÁY LÀM MÁT CHIKA CK050 6.950.000 12 tháng
57 Máy làm mát Chika CK040 9.950.000 12 tháng
58 Máy làm mát Chika CK035 9.250.000 12 tháng
59 MÁY LÀM MÁT CHIKA CK020 3.550.000 12 tháng
60 MÁY LÀM MÁT CHIKA CK16B 4.650.000 12 tháng
61 Quạt làm mát không khí Sumika D15 4.450.000 24 tháng
62 Quạt làm mát không khí Sumika D080 4.410.000 24 tháng
63 DAIKIO DK-5000B Quạt làm mát không khí 5000 m3/h ( Có điều khiển từ xa) 7.200.000 24 tháng
64 Máy làm mát không khí di động DK-4500A 5.880.000 24 tháng
65 Máy làm mát không khí Daikio DK-3000A, máy làm mát gia đình 5.360.000 24 tháng
66 Máy làm mát không khí Daikio DK-2500A lưu lượng 2500 m3/h 8.800.000 24 tháng
67 Máy làm mát không khí bằng nước Daikio DK-1300A 4.400.000 24 tháng
68 Máy làm mát không khí Daikio DK-800A 2.800.000 24 tháng
69 Máy làm mát không khí DK 5000A 6.800.000 24 tháng
70 Ups ZLPower 1000VA 5.675.000 36 tháng
71 UPS ZLPOWER T2K online 11.950.000 24 tháng
72 Ups ZLPower T3K online 13.750.000 36 tháng
73 Máy làm mát KUSAMI KS-156 0 12 tháng
74 Máy làm mát KUSAMI KS-158 0 12 tháng
75 Máy làm mát KUSAMI KS-168 0 12 tháng
76 Máy làm mát KUSAMI KS-290 6.500.000 12 tháng
77 Máy làm mát KUSAMI KS-200 5.750.000 12 tháng
78 Máy làm mát KUSAMI KS-125 5.500.000 12 tháng
79 MÁY PHUN BỘ BẢ BỘT TRÉT GRACO RTX 1500 EX 107.000.000 12 tháng
80 Máy phun bộ bả bột trét Graco TexSpray GTX 2000 EX 95.500.000 12 tháng
81 Máy scan 2 mặt tự động Plustek SN8016U 78.520.000 12 tháng
82 Máy scan 2 mặt tự động Plustek SC8016U 74.280.000 12 tháng
83 Máy scan 2 mặt tự động Plustek PN2040 8.530.000 12 tháng
84 Máy scan 2 mặt tự động Plustek PL1530 7.460.000 12 tháng
85 Máy scan 2 mặt tự động Plustek PL2550 13.980.000 12 tháng
86 Máy scan 2 mặt tự động Plustek PS506U 19.490.000 12 tháng
87 Máy scan 2 mặt tự động Plustek PS456U 0 12 tháng
88 Máy scan 2 mặt tự động Plustek PS4080U 0 12 tháng
89 Máy scan 2 mặt tự động Plustek PS406U 13.950.000 12 tháng
90 Máy scan 2 mặt tự động Plustek PS396 0 12 tháng
91 Máy scan 2 mặt tự động Plustek PS3060U 11.500.000 12 tháng
92 Máy scan 2 mặt tự động Plustek PS386 0 12 tháng
93 Máy scan 2 mặt tự động Plustek PS288 9.250.000 12 tháng
94 Máy scan 1 mặt tự động Plustek PS340S 10.580.000 12 tháng
95 Máy scan Plustek OpticFilm 8200i SE 0 12 tháng
96 Máy scan Plustek OpticFilm 120 0 12 tháng
97 Máy scan FILM Plustek OpticLab H850 19.500.000 12 tháng
98 Máy scan MOBILE Plustek D430 (nhỏ gọn) 6.950.000 12 tháng
99 Máy scan MOBILE Plustek S420 (nhỏ gọn) 3.880.000 12 tháng
100 Máy scan Plustek Optic Pro A360 24.450.000 12 tháng
101 Máy scan Plustek Optic Pro A320 (scan A3) 13.650.000 12 tháng
102 Máy scan Plustek Optic Slim 1180 9.150.000 12 tháng
103 Máy bả matit TexSpray HTX 2030 PLUS 314.000.000 12 tháng
104 Máy phun sơn thép, kim loại, gỗ sơn epoxy TopSpray TC 30.1 33.500.000 12 tháng
105 Chuột + Scaner King Jim MSC10E 1.950.000 12 tháng
106 UPS Emerson Liebert itON 600H (600VA-360W) 950.000 36 tháng
107 Từ Điển Dịch Câu GD-3250M 4.980.000 24 tháng
108 Kim Từ Điển GD-3100V 4.280.000 24 tháng
109 Kim từ điển EV28 1.700.000 60 tháng
110 Kim từ điển GD-7100M 5.800.000 60 tháng
111 Kim Từ Điển EV-27 1.750.000 12 tháng
112 Kim từ điển EV41 2.099.000 24 tháng
113 Kim từ điển EV42 2.550.000 24 tháng
114 Kim Từ Điển ED-64M 2.850.000 12 tháng
115 Kim từ điển ED71K 2.880.000 60 tháng
116 Từ Điển Dịch Câu GD-7200M 6.980.000 60 tháng
117 Kim Từ Điển GD-358V 3.480.000 60 tháng
118 Máy định vị cầm tay GPS Garmin GPSMAP 78 8.750.000 12 tháng
119 Máy định vị cầm tay GPS Garmin eTrex 30 6.970.000 12 tháng
120 Máy định vị cầm tay GPS Garmin GPSMAP 78S 8.780.000 12 tháng
121 Máy định vị GPS GARMIN OREGON 550 8.900.000 12 tháng
122 Máy định vị cầm tay GPS Garmin GPSMAP 62sc 11.600.000 12 tháng
123 Máy định vị vệ tinh Garmin Montana 650 12.190.000 12 tháng
124 Kim Từ Điển GD-6100M 5.180.000 12 tháng
125 Máy Cắt Decal Mini CutOK DC330 7.550.000 12 tháng
126 Máy Cắt Decal Mini Refine DC240 6.250.000 12 tháng
127 Máy phun sơn Graco 390 27.590.000 12 tháng
128 Kim Từ Điển GD-7000M 5.480.000 12 tháng
129 Máy cắt chữ decal JL-600 9.400.000 12 tháng
130 Kim Từ Điển SD-363M 3.580.000 12 tháng
131 Kim Từ Điển GD-3200M 4.580.000 12 tháng
132 Kim Từ Điển GD-730M 3.680.000 12 tháng
133 Kim từ điển SD362V 3.280.000 24 tháng
134 DHY 12000LE-3 (12.5-13.7 Kva) 124.876.000 12 tháng
135 Máy phát điện Hữu toàn HK 7500 21.132.000 12 tháng
136 Máy Phát Điện SH4500 17.800.000 12 tháng
137 HYUNDAI UPS ON-LINE HD-2KR 2000VA / 1400W 16.380.000 12 tháng
138 HYUNDAI UPS ON-LINE HD-1K1 1000VA / 700W 9.400.000 12 tháng
139 HYUNDAI UPS OFF-LINE HD-1000 1000VA / 600W 2.400.000 12 tháng
140 HYUNDAI UPS OFF-LINE HD-600 600VA / 360W 1.350.000 12 tháng
141 HYUNDAI UPS OFF-LINE HD-500 500VA / 300W 1.200.000 12 tháng
142 DHY 6000SE (5.0-5.5 Kw) 38.750.000 12 tháng
143 Máy Scan film OpticLab H850 22.450.000 12 tháng
144 Máy Scan sách Plustek A300 34.100.000 12 tháng
145 Máy Scan sách Plustek 4800 19.250.000 12 tháng
146 Máy Scan Mobile Plustek AD450 6.200.000 12 tháng
147 Máy Scan Mobile Plustek S410 2.950.000 12 tháng
148 Plustek H100 2.975.000 12 tháng
149 Plustek ST 960 3.950.000 12 tháng
150 Plustek OS 2600 1.650.000 12 tháng
151 Máy cắt chữ DECAL PCUT CT-630 6.720.000 12 tháng
152 HYUNDAI HD-800H 3.365.000 12 tháng
153 Máy cắt decal Foison C24(Có chân) 14.259.000 12 tháng
154 Máy cắt Decal Mimaki CG-130FX I 77.700.000 12 tháng
155 Máy cắt chữ DECAL Creation Kingcut CT630 6.510.000 12 tháng
156 Máy cắt decal Kcut Pro (6 tấc) không chân 7.098.000 12 tháng
157 Máy cắt Decal Liyu - ChinaMainland SG780X 7.140.000 12 tháng
158 Máy cắt Decal LiYu SC630D 7.812.000 12 tháng
159 Máy cắt Decal GoldenSign (GS780) 7.812.000 12 tháng
160 Máy cắt Decal Refine 7.812.000 12 tháng
161 Máy cắt Decal Liyu futurestar SG630X 8.000.000 12 tháng
162 Máy Cắt Decal ETL-K720 8.967.000 12 tháng
163 Máy cắt Decal Rabbit HX630H 9.387.000 12 tháng
164 Máy cắt Decal LIDAR LD-700 9.513.000 12 tháng
165 Máy cắt Decal Liyu 630 9.975.000 12 tháng
166 Máy cắt Decal LIDAR LD-800 10.395.000 12 tháng
167 Máy cắt Decal MicroCut 720 10.395.000 12 tháng
168 Máy Cắt Decal SH-720 10.500.000 12 tháng
169 Máy cắt Decal MicroCut 1100 10.794.000 12 tháng
170 Máy cắt Decal MicroCut 1350 14.700.000 12 tháng
171 Máy cắt Decal Bobcat BI-60 15.750.000 12 tháng
172 máy cắt decal Mimaki CG-60SR 29.274.000 24 tháng
173 Máy cắt decal Mimaki CG-60SL 25.830.000 24 tháng
174 Dao dùng cho máy cắt decal Pcut , Kingcut 84.000 0 tháng
175 Kim từ điển EV81C 2.432.500 12 tháng
176 Tân từ điển 555 pro 6.105.000 24 tháng
177 Graco matix Ultra Max 490 47.827.300 12 tháng
178 Tân Từ Điển EVEC-286V 3.390.000 12 tháng
179 Tân từ điển EVE-266 2.690.000 24 tháng
180 Tân từ điển EVE-266V 2.300.000 24 tháng
181 Tân từ điển EVFC-1888 2.590.000 12 tháng
182 Tân Từ điển EV-1899 1.900.000 24 tháng
183 Tân từ điển EV-8999 1.890.000 12 tháng
184 Tân từ điển EVE-355 4.050.000 24 tháng
185 Kim từ điển EV26 1.600.000 60 tháng
186 Kim từ điển Anh-Việt-Pháp EV61F 2.275.000 24 tháng
187 Kim từ điển SP2 (EE2) 2.218.200 12 tháng
188 Tân từ điển EVE-866 3.854.500 24 tháng
189 Tân từ điển EVE-866V 3.881.800 24 tháng
190 Tân từ điển EVE-255 2.736.400 24 tháng
191 Kim từ điển GD5100M 4.786.400 24 tháng
192 Tân từ điển EVE-866pro 4.000.000 24 tháng
193 Tân từ điển EVFCJG-855Pro 4.445.500 24 tháng
194 Tân từ điển EVEC-666pro 5.445.500 24 tháng
195 Kim từ điển GD-3000 3.318.200 24 tháng
196 Tân từ điển EVFCJG-666 V Pro 58.545.500 24 tháng
197 Tân từ điển EVFC 285 3.090.900 24 tháng
198 Kim từ điển dịch câu GD-5200M 7.036.400 24 tháng
199 Tân từ điển Anh-Hoa-Việt EVEC-286V 2.809.100 24 tháng
200 Máy định vị cầm tay SPOT Satellite GPS Messenger 6.170.000 12 tháng
201 Máy định vị quản lý phương tiện, tài sản Tramigo Tracker 9.524.000 12 tháng
202 Thiết bị định vị GPS theo dõi lộ trình VT3.0 5.350.000 12 tháng
203 Máy định vị cầm tay GPS Garmin Foretrex 201 4.966.000 12 tháng
204 Máy định vị cầm tay GPS Garmin eTrex Summit 4.450.000 12 tháng
205 Máy định vị cầm tay GPS Garmin GPS 72H 4.365.000 12 tháng
206 Máy định vị cầm tay GPS Garmin Foretrex 101 4.085.000 12 tháng
207 Máy định vị cầm tay GPS Garmin eTrex H 2.950.000 12 tháng
208 DHY 30KSE-3 (31-34 Kva) 298.137.000 12 tháng
http://topcarevn.com