Báo giá mục: Máy đánh giầy Ngày: 2/25/2020 7:10:35 AM
STT Tên sản phẩm Đơn giá(vnđ) Bảo hành
1 Máy đánh giầy Shiny SHN G5 2.700.000 12 tháng
2 Máy đánh giày SHINY SHN – XD1 3.800.000 12 tháng
3 Máy đánh giày SHINY SHN – DX 6.000.000 12 tháng
4 Máy đánh giày shiny SHN - G1 5.500.000 12 tháng
5 Máy đánh giày QM – SP3 7.980.000 12 tháng
6 Máy đánh giày QM – SP4 8.500.000 12 tháng
7 Máy đánh giày QM – PS2 5.890.000 12 tháng
8 Máy đánh giày QM – SP1 3.050.000 12 tháng
9 Máy đánh giày SHINY SHN – DX3 9.100.000 12 tháng
10 Máy đánh giầy G4A 2.000.000 12 tháng
11 Xi đánh bóng dành cho máy đánh giầy 500.000 12 tháng
12 Máy đánh giầy CX-1016BBA 5.900.000 12 tháng
13 Máy đánh giày SHINY SHN – G4A 2.000.000 12 tháng
14 Máy đánh giầy CX-1016BA 2.600.000 12 tháng
15 Máy đánh giầy CX-1016B6A 2.299.000 12 tháng
16 Máy đánh giầy CX-1106FA 7.800.000 12 tháng
17 Máy đánh giầy CX-1106A 6.320.000 12 tháng
18 Máy đánh giầy CX-1106GA 12.600.000 12 tháng
19 Máy đánh giầy văn phòng CX-1125B 3.890.000 12 tháng
20 Máy đánh giầy văn phòng CX-1016B8 3.400.000 12 tháng
21 Máy đánh giầy văn phòng CX-1105A 5.240.000 12 tháng
22 Máy đánh giày Sico XLD-DX1 5.950.000 12 tháng
23 Máy đánh CX-1015C 0 12 tháng
24 Máy đánh giầy CX-1016C1B 0 12 tháng
25 Máy đánh giầy gia đình CX-1015E 0 12 tháng
26 Máy đánh giầy gia đình CX-1016C 0 12 tháng
27 Máy đánh giầy văn phòng CX-1016D2 3.050.000 12 tháng
28 Máy đánh giày gia đình CX-1016C1 0 12 tháng
29 Máy đánh giày gia đình CX-1016B5 0 12 tháng
30 Máy đánh giày gia đình CX-1016B2 0 12 tháng
31 Máy đánh giày gia đình CX-1016B5-2 0 12 tháng
32 Máy đánh giày gia đình CX-1016B5-3 0 12 tháng
33 Máy đánh giày gia đình CX-1016C7 0 12 tháng
34 Máy đánh giày gia đình CX-1016C1A 0 12 tháng
35 Máy đánh giày gia đình CX-1016B7 0 12 tháng
36 Máy đánh giày văn phòng CX-1105B2A 0 12 tháng
37 Máy đánh giày văn phòng CX-1105E 0 12 tháng
38 Máy đánh giày văn phòng CX-1016C7 0 12 tháng
39 Máy đánh giày văn phòng CX-1016B9 0 12 tháng
40 Máy đánh giày văn phòng CX-1105L 0 12 tháng
41 Máy đánh giày văn phòng CX-1105LA 0 12 tháng
42 Máy đánh giày văn phòng CX-1016B7 0 12 tháng
43 Máy đánh giày văn phòng CX-1105D2A 0 12 tháng
http://topcarevn.com