Báo giá mục: Dụng cụ cầm tay Ngày: 2/25/2020 6:00:16 AM
STT Tên sản phẩm Đơn giá(vnđ) Bảo hành
1 Máy bả matit TexSpray HTX 2030 274.000.000 12 tháng
2 Băng dính, băng keo, và các sản phẩm dính dùng trong công nghiệp 0 12 tháng
3 Máy đục phá BOSCH GSH16-30, 1750W 16.300.000 6 tháng
4 Máy khoan từ PB70 37.300.000 6 tháng
5 Máy Khoan Từ PB100E 37.300.000 6 tháng
6 Máy khoan điện KYNKO J1Z-KD51-6(6511) 585.000 6 tháng
7 Máy cắt plasma CUT 40 0 12 tháng
8 Máy hàn bán tự động MIG 250 0 12 tháng
9 Máy hàn que xoay chiều BX6 250 (AL) 0 12 tháng
10 Máy hàn que xoay chiều BX6 300 (AL) 0 12 tháng
11 Máy hàn khí 2 chức năng TIG 250S 0 12 tháng
12 Máy hàn que công nghệ IGBT ARC 201i 0 12 tháng
13 Máy hàn que ARC 251 0 12 tháng
14 Máy hàn que ARC 250 0 12 tháng
15 Máy hàn que ARC 201 0 12 tháng
16 Máy hàn que ARC 200 0 12 tháng
17 Máy hàn 160A/220V (dây đồng) 3.650.000 12 tháng
18 Máy hàn Tiến Đạt 500A/380V (dây đồng) 10.800.000 12 tháng
19 Máy hàn 400A/220/380/440V 9.850.000 12 tháng
20 Máy hàn 300A/380V (dây đồng) 8.700.000 12 tháng
21 Máy hàn 300A/220V ( dây đồng) 7.850.000 12 tháng
22 Máy hàn 250A/220V (dây đồng) 6.150.000 12 tháng
23 Máy hàn 200A/220V( dây đồng) 5.000.000 12 tháng
24 Máy hàn 250A/220V (dây nhôm) 4.150.000 12 tháng
25 Máy hàn 200A/220V( dây nhôm) 3.350.000 12 tháng
26 Máy hàn Tig inverter TIG 300A 10.100.000 12 tháng
27 Máy hàn Tig inverter TIG 200A 5.200.000 12 tháng
28 Máy hàn Tig inverter TIG 200S 4.700.000 12 tháng
29 Máy hàn TIG 180P 6.300.000 12 tháng
30 Máy hàn TIG 180AII 4.900.000 12 tháng
31 Máy hàn TIG 200S 4.470.000 12 tháng
32 Máy cắt gạch KYNKO Z1E-KD07-110(6073) 1.320.000 6 tháng
33 Máy cắt gạch KYNKO Z1E-KD36-180 2.570.000 6 tháng
34 Máy mài góc KYNKO S1M-KD38-100 770.000 6 tháng
35 Máy mài góc S1M-KD39-180( 6392) 2.505.000 6 tháng
36 Máy mài góc KYNKO S1M-KD06-180( 6064) 2.550.000 6 tháng
37 Máy mài góc KYNKO S1M-KD22-230 2.500.000 6 tháng
38 Máy mài góc KYNKO S1M-KD06-180( 6061) 2.440.000 6 tháng
39 Máy mài thẳng KYNKO S1J-KD16-20(6033) 682.000 6 tháng
40 Máy mài thẳng KYNKO S1J-KD03-25( 6032) 753.000 6 tháng
41 Máy mài thẳng KYNKO S1J-KD42-25(6423) 1.200.000 12 tháng
42 Máy mài thẳng KYNKO S1J-KD42-25(6422) 1.067.000 12 tháng
43 Máy mài góc S1M-KD20-230(6097) 2.440.000 6 tháng
http://topcarevn.com